Suveräänsusliikumise "Tark ja Terve Eesti" (TTE) eesmärk on Eesti suunamine demokraatliku riigi teele, kus kehtiks de facto rahvavõim.

Pressiteade: Meeleavaldus 09.12 Vabaduse Väljakul kell 14.00

Avaldatud 8. dets. 2018 | asub teemas - Meediakajastus, Uudised

Pressiteade
08. detsember 2018

Suveräänsusliikumine Tark ja Terve Eesti kutsub meeleavaldusele ÜRO rändeleppe vastu ja seisma sõnavabaduse eest!

Pühapäeval, 09.12.2018 toimub Tallinnas Vabaduse Väljakul kell 14.00 meeleavaldus ÜRO rändeleppe vastu ja sõnavabaduse eest. Kutsume kõiki eestimaalasi meelt avaldama Marrakechis kavandatava rändeleppe heakskiitmise ja hilisema leppe poolt hääletamise vastu. Leiame, et selline tegevus on vastuolus Eesti Põhiseadusega, kuna võib luua eeldused kohustusele massmigrantide vastuvõtmisks. Eelnimetatud olukord vastandub Eesti põhiseaduslikule ülesandele tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmine, seades otseselt ohtu ka riigi suveräänsuse.

Nimetatud kokkulepe arutelu juures on meie riigivõim salatsenud, varjanud sisulisi asjaolusid, püüdnud hoiduda leppe mitmekülgsest arutelust, pisendanud kokkuleppega kaasnevaid võimalikke ohtusid ning otseselt valetanud rahvale lastes tõlkida mõisted „leppe/kokkuleppe“ ränderaamistikuks, „kohustuse“ pühendumuseks ja „mitteõiguslikult siduva“ õiguslikult mittesiduvaks. Selline riigivõimu tegevus ei ole aktsepteeritav!

Toetame justiitsministri, Urmas Reinsalu, seisukohta, et välisministril puudub valitsuse mandaat ränderaamistiku sõlmimiseks. Toetame ministri ettepanekut välisministrile teavitada ÜRO-d kirjalikult, et Eesti Vabariigi mitteosalemist 10.-11. detsembril 2018. aastal Marrakechis toimuval valitsustevahelisel rändekonverentsil tuleb tõlgendada kui leppe heakskiitmata jätmist ÜRO valitsustevahelise konverentsi statuudi tähenduses ning jätta ÜRO peaassambleel leppe üle hääletamata. Leiame, et peaminister Jüri Ratase vastandumine justiitsminister Urmas Reinsalu ettepanekule on Eesti riigivastane tegevus, kuna ilma mandaadita rändeleppe heakskiitmine on selgelt ebaseaduslik!

Leiame, et riigivõimu kahepalgelisus on lõhestanud Eesti ühiskonna ning antud leppe otsustamine tuleb panna rahvahääletusele. On viimane aeg seadustada rahvahääletusmehhanism, et hoida ära Eesti Vabariigi suveräänsusvastane tegevus ka tulevikus ja ette välistada selline ühiskonna lõhestamine. Sõnavabadus ja rahva igakülgne informeerimine riigivõimu poolt sh rahva arvamuse küsimine ja sellega arvestamine, on tugeva ja terve ühiskonna eelduseks!

Samuti nõuab suveräänsusliikumine Tark ja Terve Eesti EV presidendi tagasiastumist. 22. novembril 2018.a. algatatud Petitsioonile allakirjutanud leiavad, et president on võimetu täitma oma positsiooniga seotud kohustusi ja kandma vastutust Eesti rahva ees. Marrakechi rändeleppe toetamisega juba enne igasugust siseriiklikku arutelu, oma ÜRO-s peetud kõnes 26.09.2018,  on president minetanud erapooletuse ning rahva ühendamise asemel, otseselt asunud Eesti ühiskonna lõhestamise teele, õõnestades sellega Eesti põhiseaduslikku korda, Põhiseaduses sätestatud riigi toimimise eesmärke ning sisuliselt pannes sellega toime riigireetmise.

Petitsiooni algatajad nõuavad president Kersti Kaljulaidi vabatahtlikku tagasiastumist vastavalt VPTKS (Vabariigi Presidendi töökorra seaduse) § 9 punktile 1.
Petitsiooniga saab liituda käesoleva 2018. aasta lõpuni. petitsiooni vahekokkuvõta tehakse ja  kogutakse allkirju 9.12 .18 vabaduse väljakul toimuval meeleavaldusel ”

Suveräänsusliikumise Tark ja Terve Eesti eesmärk on Eesti suunamine demokraatliku riigi teele, kus kehtiks de facto rahva võim.

Meeleavaldus Migratsioonileppe vastu ja sõnavabaduse eest: https://www.facebook.com/events/323490958466449/
Üleskutse video – https://www.facebook.com/maria.kaljuste/videos/2076941879003918/
Petitsioon presidendi tagasiastumiseks: http://petitsioon.ee/astutagasikk#btn-sign

MTÜ Tark ja Terve Eesti juhatuse nimel,

pressiteate koostaja: Mati Väärtnõu, tel. 56282878
meeleavalduse korraldaja: Maria Kaljuste, tel. 5258068

TTEesti