Suveräänsusliikumise "Tark ja Terve Eesti" (TTE) eesmärk on Eesti suunamine demokraatliku riigi teele, kus kehtiks de facto rahvavõim.

Uudised

Sinu kandidaat EL parlamenti – 166
5. mai 2019
Maria Kaljuste Europarlamenti – vali kandidaat nr 166
Pressiteade: Meeleavaldus 09.12 Vabaduse Väljakul kell 14.00
8. dets. 2018
Peep Sooman: haldusreform on nagu lagunenud maja ülevärvimine
30. mai 2017
Mõtisklusi mahe-Eestist rahvusriikluseni. R. Einasto
28. mai 2017
Vaata kõiki uudiseid »

Ühendus MTÜ “Tark ja Terve Eesti” (TTE) on Eesti rahva jätkusuutlikkust tagav suveräänsusliikumine, mis lähtub Eesti rahva kestmisvajadusest, toetub suveräänse omariikluse kindlale alusele läbi eestikeskse maailmakäsitluse, heidab kõrvale Eesti arengut pärssivad hirmuahelad, mis seotud Venemaaga, vastandub marksismi-leninismi alustel olevatele rahvusvaenulikele ideoloogiatele (globalism, neoliberalism) ja leiab, et Eesti rahvas, tema riik, kultuur ja elukeskkond saavad kesta ka järgmised sajandid kui seame ühiskonnas esikohale

  • ühiskonna vaimse arengu materiaalse arengu ees
  • neutraalsuse, mis on meie parim võimalus normaalseteks suheteks naabritega
  • maaelu alalhoidmise
  • kogukondlikule ühismeelele rajaneva majanduse, mis konkurentsi asemel toetub koostööle
  • peretraditsioonide väärtustamise, põlvkondade järjepidevuse ja kooseksisteerimise
  • vanemate austamise ja nende elutarkustega arvestamise
  • kohustuse ja vastutuse kaasnemise individuaalsete õiguste elluviimisel.

Ühenduse missiooniks on olla Eesti riigi suveräänsuse eest seisev jõud riigi tulevikku kujundavate poliitiliste arutelude ja otsustuste juures. Olulisemaks ülesandeks on riigile pikaajalise kinnitatud visiooni koostamine, mis tagaks kestva stabiilse arengu olenemata poliitilistest tõmbetuultest.

TTEesti